Album: Bullet på Karloskardagarna    Fotograf: Rikard Söderberg