Album: Bullet på Underbar    Fotograf: Björn Hörberg