Album: Detektivbyrån på Musikhuset    Fotograf: Erika Lindmark