Album: Sin Sister på Harrys    Fotograf: Rikard Söderberg