Album: Kulturnatten - Solitude på Musikhuset    Fotograf: Rikard Söderberg