Album: Karloskardagarna - The Scams på Stortorget    Fotograf: Przemek Carlsson